NL
EN
DiamondFX
(0)
(0)
Totaal (excl. BTW): € 0,00
Geen producten
bekijk winkelwagen

Disclaimer

 
Gebruiksvoorwaarden

Bodypaintshop door DiamondFX en zijn partners verlenen hun diensten aan u onder de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of hier winkelt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door. ​

Privacy
Lees onze Privacyverklaring, die ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om onze werkwijzen te begrijpen.

Elektronische communicatie
Wanneer u de website van bodypaintshop bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om communicatie van ons elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het versturen van formulieren via deze site. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

Copyright
Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, compilaties van gegevens en software, is eigendom van DiamondFX of hun contentleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van DiamondFX en wordt beschermd door internationale wetgeving.

Handelsmerken
De handelsmerken van DiamondFX mogen niet worden gebruikt in verband met producten of services die geen DiamondFX's zijn, op enige manier die waarschijnlijk verwarring bij klanten veroorzaakt of op een manier die DiamondFX in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van DiamondFX of haar dochterondernemingen die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met, of gesponsord worden door DiamondFX of haar dochterondernemingen.

Licentie en sitetoegang
DiamondFX verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet om te downloaden (anders dan paginacache) of om het te wijzigen, of een deel ervan, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DiamondFX. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: enige verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen: elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan: het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor de voordeel van een andere handelaar: of elk gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DiamondFX. U mag framingtechnieken niet omlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van DiamondFX en onze medewerkers in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van DiamondFX zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DiamondFX. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die is verleend door DiamondFX. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink te maken naar de startpagina van DiamondFX, op voorwaarde dat de link DiamondFX, haar partners of hun producten of services niet in een valse, misleidende, geringschattende of onjuiste weergave weergeeft. anders aanstootgevend. U mag geen DiamondFX-logo of ander merkgebonden grafisch of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw lidmaatschapsaccount
Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer en stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. DiamondFX en zijn partners behouden zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.

Risico op verlies
Alle artikelen die bij DiamondFX zijn gekocht, zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent in feite dat het risico van verlies en eigendomstitel voor dergelijke artikelen aan u wordt overgedragen bij onze levering aan de vervoerder.

Productomschrijvingen
DiamondFX en zijn partners proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. DiamondFX garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een door DiamondFX zelf aangeboden product niet zoals beschreven is, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat terug te brengen.

DISCLAIMER (AFWIJZING) VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT GELEVERD DOOR DIAMONDFX OP BASIS VAN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". DIAMONDFX GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OPGEGEVEN OP DEZE SITE. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST DIAMONDFX ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DIAMONDFX GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF E-MAIL DIE WORDEN VERZONDEN VAN DIAMONDFX VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DIAMONDFX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE. BEPAALDE TOESTAANSRECHTEN BEPERKEN GEEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

Toepasselijk recht
Door DiamondFX te bezoeken, stemt u ermee in dat het internationale recht, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten, deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen van welke aard dan ook die tussen u en DiamondFX of haar medewerkers kunnen ontstaan, zal regelen.

Sitebeleid, wijzigingen en scheidingsbeleid
Lees ons ander beleid, zoals ons beleid voor verzending en retournering, op deze site. Dit beleid bepaalt ook uw bezoek aan DiamondFX. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde.

Vragen?
Vragen met betrekking tot onze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze ondersteuningsmedewerkers door een e-mail te sturen naar: info@bodypaintshop.com

NL
EN