NL
EN
DiamondFX
(0)
(0)
Totaal (excl. BTW): € 0,00
Geen producten
bekijk winkelwagen

privacy

 
Privacy verklaring

DiamondFX, gevestigd aan de Oudegracht 279, 1811 CJ, Alkmaar, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die we verwerken
DiamondFX verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken
Het is niet de bedoeling dat onze website en / of dienst gegevens verzamelt over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Daarom adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder toestemming van de ouders worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat we gegevens over een minderjarige hebben verzameld zonder die toestemming, neem dan contact met ons op via info@bodypaintshop.com. We zullen dan deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?
DiamondFX verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Om ervoor te zorgen dat onze producten naar uw adres worden verzonden
Om ons in staat te stellen u te bellen of e-mailen als dit nodig is om ons in staat te stellen onze dienstverlening te verrichten
Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

DiamondFX analyseert anoniem gedrag op de website om zo de website te verbeteren en het assortiment producten en diensten af ​​te stemmen op uw voorkeuren.

De gerechtvaardigde interesse in dit verband is dat we u moeten kunnen benaderen in het kader van uw contact- of informatieverzoek. Daarnaast is verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de (gewenste) overeenkomst.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?
DiamondFX slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonlijke gegevens delen met derden
We kunnen derde partijen toegang verlenen tot de gegevens die u ons geeft of deze toegang verlenen, als dit noodzakelijk is voor de implementatie van de hierboven beschreven doeleinden. Uiteraard maken we de nodige afspraken met deze partijen (verwerkers) om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Afgezien daarvan zullen we andere partijen niet de gegevens verstrekken die u ons hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is en is toegestaan. Ook kunnen we persoonlijke gegevens met derden delen als u ons daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken
DiamondFX maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DiamondFX maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en ons in staat te stellen deze te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze niet langer cookies bewaart. Bovendien kunt u via de instellingen van uw browser ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Gegevens inspecteren, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te inspecteren, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om toestemming die u heeft gegeven voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DiamondFX en heeft u het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of naar een andere door u gespecificeerde organisatie te verzenden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzending van uw persoonsgegevens of een verzoek om intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar: info@bodypaintshop.com. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag voor inspectie door u is gedaan, verzoeken wij u om samen met de aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Kopieer in dit exemplaar uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer - BSN. Dit is voor de bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren. DiamondFX wijst er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
DiamondFX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen ervan te voorkomen. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens desalniettemin niet goed worden beschermd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of neem contact op via info@bodypaintshop.com

DiamondFX is als volgt te bereiken:
Post- en bezoekadres:

Oudegracht 279, 1811CJ, Alkmaar, Nederland

Telefoon: +31 (0) 6 20385188

E-mailadres: info@bodypaintshop.com

NL
EN